Chính Sách Bảo Mật và Tuyên Bố Trách Nghiệm cho Website Gamecrackhay.com

Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với huynhduc.info – trang web tải game miễn phí không pass giải nén. Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

Thu thập thông tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại khi bạn đăng ký tài khoản, để lại bình luận, hoặc liên hệ với chúng tôi qua form liên hệ.

Sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân bạn cung cấp có thể được sử dụng để:

  • Cung cấp, duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
  • Xử lý và hoàn thành các giao dịch liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.
  • Gửi thông báo liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

Bảo vệ thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không hợp lệ.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp pháp lý cụ thể.

Tuyên bố trách nghiệm

Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin trên website, chúng tôi không chịu trách nghiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót nào trong nội dung. Người dùng sử dụng thông tin và dịch vụ trên website tại sự hiểu biết và rủi ro của riêng mình.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc thay đổi Chính sách Bảo mật này bất cứ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được công bố trên trang web này.